Neumann János: Számí­tógépeink atyja

Korszakalkotó matematikus, a játékelmélet megteremtője, a kvantummechanika egyik első kutatója…  a sort hosszan lehetne folytatni, hisz Neumann nem elégedett meg egy vagy két tudományág forradalmasí­tásával.
Személyisége ráadásul nem a könyvek közé menekült, az emberi társaságot kerülő tudósé volt: eredményei, kitüntetései listájánál talán csak a róla szóló anekdotákból van több. A princetoni Institute for Advanced Study iskolában például az őrületbe kergette Albert Einsteint a hangos katonazenéivel, de bulijai is oly hí­rnévre tettek szert, hogy beceneve sokáig Good Time Johnny volt. Nem véletlen tehát, hogy Stanley Kubrick számára elsősorban ő volt Dr. Strangelove inspirációja.
Neumann hatása még ma, több mint 60 évvel halála után is mindenütt érezhető. Modern korunkban sokan elfelejtik például, hogy a számí­tógépek működésének alapelveit ő dolgozta ki – még ma is ezek alapján épí­tünk minden ilyen szerkezetet. A teljesen elektronikus számí­tógép, a kettes számrendszer használata, a központi vezérlőegység és a memóriában tárolt programok ötlete mind-mind az ő fejéből pattant ki. Nem túlzás, hogy ezzel kapcsolatos munkáira épí­tkezve megváltozott az emberiség történelme – Neumann előtt is voltak számí­tógépek, ám azok csak az előre meghatározott fix számí­tásokat tudták elvégezni.
Neumann volt talán az első ember a Földön, aki felismerte, micsoda lehetőség rejlik a számí­tógépekben. Volt ugyan néhány ötlete és kutatási iránya, melyet ma talán megkérdőjelezünk (az időjárás-előrejelzés mellett ennek megváltoztatása is érdekelte, illetve proponálta az atombomba bevetését a Szovjetunió ellen), de az, hogy korának minden kiemelkedő elméje nagyra tartotta, jelzi, micsoda nagyformátumú tudós volt. Igazi zseni.
Exta információ: Az aktuális CHIP magazinban mindig hasonló érdekes és lenyűgöző portrék olvashatók a számí­tástechnika, az informatika kivételes egyéniségeiről.
Kapcsolódó cikkek